Сучасний бізнес працює на даних

Інститут Ризику на замовлення ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» виконав дослідницьку роботу з оцінки ризиків аеропорту і вибору раціональних умов страхування його відповідальності.

Центральне місце в роботі займає модель і методика апріорної оцінки потенціалу збитків в аеропорту, розроблена спільно з фахівцями з авіаційного страхування ПрАТ «Український страховий капітал». Проведені в роботі дослідження, дозволили встановити залежність потенціалу збитків в аеропорту, головним чином, від структури флоту повітряних суден (ПС), які обслуговуються в аеропорту (або розподілу ПС за типами), при тому, що інтенсивність роботи аеропорту або кількість обслужених ПС впливають на ймовірність виникнення збитків або страховий тариф при страхуванні відповідальності аеропорту.

Значна частина роботи присвячена обґрунтуванню та вибору раціональних лімітів страхування відповідальності аеропорту з урахуванням особливостей його функціонування та фінансових можливостей, а також міжнародного досвіду страхування такої відповідальності.

Крім того, авторами запропонована методика вибору необхідних умов страхування, яка враховує особливості перевезень через аеропорт, види аеропортової діяльності та стандарти страхування відповідальності аеропортів в авіаційному сегменті страхового ринку.

Запропоновані в роботі методи дослідження можуть бути використані для оцінки ризиків аеропортів і суб'єктів аеропортової діяльності, а також забезпечать прийняття менеджментом аеропортів раціональних управлінських рішень щодо зменшення ризиків аеропорту і вибору раціональних умов страхування відповідальності відповідно до вимог Повітряного кодексу України.

Результати досліджень доцільно використовувати при обґрунтуванні лімітів відповідальності аеропортів в новій редакції Положення про обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації.